Vi är ansluta till friskvårdsportalerna:
Benify
Actiway
Wellnet

Man skriver ofta serviceavtal på sina maskiner, kopiatorer och datorer, för alla vet att om produktionen stannar kostar det mycket pengar. Men människan, som är vår viktigaste resurs och som vi har utbildat, saknar ofta detta serviceavtal. Många gånger tvingas vi acceptera förseningar eller vikarier vid sjukdom. Ett serviceavtal, eller en försäkring, på en människa är inget annat än regelbunden träning. Regelbunden, varierande och långsiktig träning bibehåller kondition och stärker muskulatur m.m. Nacke, axlar, ryggproblem som till största delen härstammar från inaktivitet är idag den största orsaken till sjukskrivningar. Spänningshuvudvärk och andra kortare sjukskrivningsorsaker kan helt försvinna. Sammanräknat ger det företaget stora kostnadsbesparingar med en produktionsökning som resultat. Även om detta har sagts många gånger förut tål det att upprepas. Att träna regelbundet ökar energin i kroppen. Detta innebär färre sjukskrivningar och högre produktivitet. Med andra ord orkar man uträtta mer på en vanlig arbetsdag. Trivseln ökar liksom kreativiteten. Mindre stress och lägre personalomsättning är ytterligare faktorer att ta med i beräkningen. I de flesta företag påverkas arbetseffektivitet, kvalitet och kvantitet.

Nya regler inom friskvård

Fr.o.m. den 1/1/2004 gäller i huvudsak 2 nya regler.

Sammanfattning

1. Den anställde kan själv redovisa kostnadsutlägg för friskvård och arbetsgivaren kan ersätta detta helt eller delvis.

2. Massage är klassificerat som friskvård och går därmed under samma skatteregler.

Utförligare beskrivning

1. Skattereglerna har skiftat mycket under de senaste åren och på denna punkt ser vi nu en återgång till det tidigare systemet. Regering och riksdag tog den 30/10 ett beslut att återgå till den regel som säger att den anställde kan redovisa sina utlägg och erhålla ersättning för detta. Det är alltså inte längre nödvändigt att upprätta faktureringsrutiner mellan friskvårdsanläggningen och företaget.

2. Från och med i år räknas massage som friskvård och blir skattefri om arbetsgivaren betalar hela eller delar av räkningen. Men förmånen måste gälla all personal och kan inte bytas mot pengar. Riksskatteverket har tidigare inte räknat massage som friskvård utan som förebyggande och rehabiliterande behandling.

Nu har riksdagen slagit fast att både massage, qi gong och tai chi är friskvård och omfattas av skattefrihet när arbetsgivaren betalar eller subventionerar behandlingen. Det blir överhuvudtaget lättare för anställda och arbetsgivare att utnyttja möjligheten till skattefri friskvård. Tidigare krävdes till exempel ett avtal mellan arbetsgivare och friskvårdare, att betalningen skulle ske direkt och aktiviteten vara av kollektiv natur. Nu räcker det att det handlar om någon form av friskvård som är tillgänglig för alla – även vikarier och timanställda.

Glöm inte att arbetsgivarens namn måste stå på fakturan eller kvittot, för att arbetsgivaren inte ska missa sitt momsavdrag. Det är ju ett ömsesidigt intresse för anställda och arbetsgivare att få ner ohälsan. Men att få subventionerad massage eller friskvård är ingen rättighet utan en förmån. Och förmånen ska vara av ”mindre värde”. Det brukar innebära att beloppet ska motsvara marknadsvärdet för aktiviteten. En allmän gissning är att det kommer att handla om ett tak på 5 000-7 000 kronor per anställd och år.

foretagsvard